Bursa İmar Plan Degisiklikleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NCA 06.08.2013 TARİHİNDE ONAYLANAN BURSA DAĞYENİCE TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU VE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI -87

Aşağıda belirtilen Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa Dağyenice Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 06.08.2013 14.08.2013/16.09.2013 Saim LELOĞLU