Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.05.2021 ve 28.05.2021 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi 910 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.05.2021/744 15.06.2021-14.07.2021 Turgut YALKI
Karacabey İlçesi, Taşlık Mahallesi, 435 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.05.2021/746 15.06.2021-14.07.2021 Alp KAYA
Karacabey İlçesi, Taşlık Mahallesi, 435 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 28.05.2021/816 15.06.2021-14.07.2021 Alp KAYA
Osmangazi ilçesi, Yalova Yolu Güzergahı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı Revizyonu 28.05.202/817 15.06.2021-14.07.2021 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Keles İlçesi, Kirazlı (Domali) Mahallesi 105 ada 1 sayılı parselin Katı Atık Tesisleri Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 28.05.2021/814 15.06.2021-14.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Keles İlçesi, Kirazlı (Domali) Mahallesi 105 ada 1 sayılı parselin Katı Atık Tesisleri Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 28.05.2021/815 15.06.2021-14.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 192 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.05.2021/752 15.06.2021-14.07.2021 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 192 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 24.05.2021/753 15.06.2021-14.07.2021 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi Osmangazi Meydanı (3567-3568 adalar, 3565 ada 1,10,11,12,13,14,15 parseller, 3566 ada 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 sayılı taşınmazlara ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.05.2021/740 15.06.2021-14.07.2021 Osmangazi Belediye Başkanlığı
Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi Osmangazi Meydanı (3567-3568 adalar, 3565 ada 1,10,11,12,13,14,15 parseller, 3566 ada 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.05.2021/741 15.06.2021-14.07.2021 Osmangazi Belediye Başkanlığı
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.09.2020 tarih ve 1414 sayılı kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, yaklaşık 217 Ha'lık Alana İlişkin 1/25000-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları 24.05.2021/747 15.06.2021-14.07.2021 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1293 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/831 15.06.2021-14.07.2021 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1293 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 28.05.2021/832 15.06.2021-14.07.2021 Turgut YALKI
Kestel İlçesi Alaçam Mahallesi101 ada 67 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 28.05.2021/823 15.06.2021-14.07.2021 Turgut YALKI
Gürsu İlçesi Dışkaya Mahallesi 559 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.05.2021/745 15.06.2021-14.07.2021 Banu TANTAN
Yıldırım İlçesi, Yiğitler – Esenevler – 75. Yıl Mahallelerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 28.05.2021/818 15.06.2021-14.07.2021 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Yiğitler – Esenevler – 75. Yıl Mahallelerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 28.05.2021/819 15.06.2021-14.07.2021 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/820 15.06.2021-14.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1482 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/821 15.06.2021-14.07.2021 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Küçükkumla Karayolu Güneyinde yaklaşık 90 hektarlık alanı kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı Plan Değişikliği 28.05.2021/830 15.06.2021-14.07.2021 Saim LELOĞLU
Gemlik ilçesi, hisar mahallesi, 1325 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusu, 1329 ada 5-7 nolu parsellerin bir kısmı, 1333 ada 6-7 nolu parseller ve batısı ile 1334 ada 1 nolu parselin kuzeyine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 24.05.2021/743 15.06.2021-14.07.2021 Gülay BOZKURT
Gemlik ilçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı Ve Kuzey Kesimi (hisar-engürücük mah.)’ne ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/827 15.06.2021-14.07.2021 Gülay BOZKURT
Gemlik ilçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı Ve Kuzey Kesimi (hisar-engürücük mah.)’ne ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/828 15.06.2021-14.07.2021 Gülay BOZKURT
Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi Yaklaşık 6 Hektar Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/829 15.06.2021-14.07.2021 Saim LELOĞLU