Bursa İmar Plan Degisiklikleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NCA 05.04.2012 TARİHİNDE ONAYLANAN BURSA DAĞYENİCE TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Aşağıda belirtilen Çevre Düzeni Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı nca onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 05.04.2012 13.04.2012/14.05.2012 Saim LELOĞLU