Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 26.01.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi 154 ada 1 parsel Sağlık Tesisi Alanı 1/5000 Ölç. Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.12.2016/2697 14.02.2017-15.03.2017 Gülay BOZKURT