Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 21.07.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2016/1535 sayılı kararı ile onaylanan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişiklikleri 21.07.2016/1535 15.12.2016- 15.01.2017 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı