Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 18.10.2018 TARİHLİ TOPLANTILARDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi 1948 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 18.10.2018/2455 12.11.2018-12.12.2018 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7353/1, 7354/1, 7355/1, 7356/1, 7357/1, 1930/1, 1935/1 parseller ve tescil harici alanlar ile Kaplıkaya Mahallesi 1352/1 parsellere ilişkin 1/5000-1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği 23.10.2018/2592 12.11.2018-12.12.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1913/1 parsel, 1079/1 parsel, 1922/1-2-3 parsellere ilişkin 1/5000-1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği 23.10.2018/2593 12.11.2018-12.12.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi 1869 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 18.10.2018/2454 12.11.2018-12.12.2018 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 1300 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2018/2426 12.11.2018-12.12.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 375 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 18.10.2018/2456 12.11.2018-12.12.2018 Turgut YALKI
Orhangazi İlçesi Belediye Binası Önü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 25.10.2017/3264 (BKVKB Kurulunun 13.10.2018/8290 sayılı kararı) 12.11.2018-12.12.2018 Sayim TEMEL
Orhangazi İlçesi Cihanköy ve Muradiye Mahallesi Sanayi alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 23.10.2018/2602 12.11.2018-12.12.2018 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi 8114 ada 9 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 23.10.2018/2614 12.11.2018-12.12.2018 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 23.10.2018/ 2611 12.11.2018-12.12.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1453 ada 1 parsel Akaryakıt ve Servis İstasyonu 1/5000 ölç. Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölç. Ataevler Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.10.2018/2639 12.11.2018-12.12.2018 Saim LELOĞLU
Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi 253 ada 17 parsel 1/1000 ölç. Gürsu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.10.2018/2601 12.11.2018-12.12.2018 Nevin DEMİREL
İnegöl İlçesi, Bayramşah Mahallesi, 108 ada 57 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 18.10.2018/2465 12.11.2018-12.12.2018 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi dahilinde bulunan onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.03.2018 tarih, 863 sayılı kararıyla onaylanan 17 İlçedeki tüm imar planlarına “tüm yapılaşma nizamlarında (ayrık-bitişik-blok) otopark yapılması durumunda su basman kotu +2.50 metreye kadar kaldırılabilir.” Plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 23.10.2018/2610 12.11.2018-12.12.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi H22A08C/4C-3D ve H22A13B/1B-2A paftalara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2018/2432 12.11.2018-12.12.2018 Sayim TEMEL