Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 21.07.2016 ve 26.07.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 281 ada 10 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.07.2016/1546 10.08.2016-08.09.2016 Turgut Yalkı
Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi 1045 parsel Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu) 1/25.0000 Ölç. Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 21.07.2016/1564 10.08.2016-08.09.2016 Sayim Temel
Osmangazi İlçesi, Demirtaş-Cumhuriyet Mahallesi, 298 Ada, 8 parselde “Park (Otopark) Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 21.07.2016/1537 10.08.2016-08.09.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2181 Ada, 17 sayılı parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 26.07.2016/1662 10.08.2016-08.09.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Dikkaldırım Mahallesi, 4548 Ada, 30 sayılı parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 26.07.2016/1661 10.08.2016-08.09.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Karacabey İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 313 Ada, 1 Parsel’in “Kamu Hizmet Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 21.07.2016/1552 10.08.2016-08.09.2016 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi 5442 ada 2 parsel, 5296, 5338, 5339, 5340 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği 21.07.2016/1543 10.08.2016-08.09.2016 Nilüfer Belediyesi
Nilüfer, Gemlik ve Yıldırım İlçelerinde muhtelif parsellerde eğitim tesis alanları için yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli imar plan değişiklikleri 26.07.2016/1672 10.08.2016-08.09.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Küçükkumla mahallesinde Orman Sınırları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği 26.07.2016/1678 10.08.2016-08.09.2016 Turgut Yalkı
Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesinde kalan AJE Alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 26.05.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 21.07.2016/1561 10.08.2016-08.09.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesinde kalan AJE Alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 26.05.2016 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporuna istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.07.2016/1680 10.08.2016-08.09.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3073 ada, 1-4-5-6-8 parsellerin Konut+Ticaret Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 26.07.2016/1668 10.08.2016-08.09.2016 Ö.Sefa Erdal
İnegöl İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 1354 ada, 23 parselin “Ticaret-Konut Alanı”, “Park Alanı” ve “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 26.07.2016/1674 10.08.2016-08.09.2016 Turgut Yalkı
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.04.2016 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1798 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğinin askı itirazı ile yeniden düzenlenmesi 26.07.2016/1677 10.08.2016-08.09.2016 Turgut Yalkı
Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 226 ada, 27, 37, 39, 47, 54 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 26.07.2016/1684 10.08.2016-08.09.2016 Saim Leloğlu
İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 26.07.2016/1673 10.08.2016-08.09.2016 Turgut Yalkı