Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21.05.2015 ve 29.05.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Işıktepe Mahallesi, 1797-1798-1799-1800 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.05.2015/999 10.06.2015 09.07.2015 Nilüfer Belediyesi
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 1454 ada 1 parsel ile İhsaniye Mahallesi 2168 ada 1 parsel ve 2169 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.05.2015/1003 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı
Bursa il genelinde 17 ilçeye ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına Kentsel Dönüşüme ilişkin plan notu eklenmesi hakkında plan notu değişikliği 29.05.2015/1122 10.06.2015 09.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 29.05.2015/1129 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı
Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b15d3c pafta, 950 sayılı parselin cami alanı alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 21.05.2015/1020 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2015 tarih ve 372 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazları 21.05.2015/1023 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi 4557 ada 2 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına alınmasına dair 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 21.05.2015/1005 10.06.2015 09.07.2015 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Revizyonu 21.05.2015/1009 10.06.2015 09.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi yerleşik alanı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı itirazları doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 21.05.2015/1012 10.06.2015 09.07.2015 Nilüfer Belediyesi
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6955 Ada, 1 Parsel’in “Parklar ve Dinlenme Alanı”, 6963 Ada, 1 Parsel’in kuzeyinde yer alan adanın kısmen “Spor Tesisleri Alanı” şeklinde düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 29.05.2015/1123 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 Ada, 4 Parsel, 6588 Ada, 7 Parsel, 9978 Ada, 1 Parsellere ilişkin Bursa 2. ve 3. İdare Mahkemelerinin iptal kararlarına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişiklikleri 29.05.2015/1125 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 Ada, 1 Parsel, 3198 Ada, 77 Parsel’in “Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve “Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Otopark, Günübirlik Tesis Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 29.05.2015/1126 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Teferrüç Meydanı Projesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 29.05.2015/1037 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 478 Ada, 1-2-3-4-5-16-17 Parseller’in “Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.05.2015/1027 12.06.2015 13.07.2015 Sayim Temel
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 6537 Ada, 1 Parsel, 7820 Ada, 10-11-12 Parseller’in “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Yeşil Alan ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.05.2015/1026 12.06.2015 13.07.2015 Saim Leloğlu
Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahalle, 208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescil harici alanın Park ve Yeşil Alan’a; 716 ada 3 ve 10 nolu parsellerin “Belediye Hizmet Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Park ve Yeşil Alana” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyonu Nazım İmar Planı değişikliği 21.05.2015/993 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1343 ve 1344 parsellerin kısmen “Belediye Hizmet Alanı (Hayvan ve Ot Pazar Alanı) ve Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı değişikliği 21.05.2015/994 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1546 ve 1547 parsellerin güneyindeki yol güzergâhının değiştirilmesine, 1546 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı’na ve 1547 parselin kısmen Park ve Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı değişikliği 21.05.2015/995 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu
Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 342 ada 4-6-7 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği 21.05.2015/1015 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı
Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1521 ada, 6 parselin kuzeyinde yer alan trafonun 1521 ada, 1 parsele taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.05.2015/1031 10.06.2015 09.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3.36 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.05.2015/1127 10.06.2015 09.07.2015 Saim Leloğlu
Gemlik İlçesi, Engürücük, Hisar, Kurtul Mahalleleri Depolama ve Konutdışı Kentsel Çalışma Alanlarını Kapsayan 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği Askı İtirazı 21.05.2015/1039 15.06.2015 14.07.2015 Saim Leloğlu