Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 23.03.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 4100 ada, 17-22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 24.01.2017/193 12.04.2019-12.05.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2697 ada, 23-24-25-26 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 24.01.2017/194 12.04.2019-12.05.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 263 ada, 16-19-22 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.07.2017/2107 12.04.2019-12.05.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü