Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.11.2015 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi YENİ Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi 4122 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.11.2015/2156 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 331 ada 11 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.11.2015/2152 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi Alattinbey Mahallesi 2775 Mahallesi 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.11.2015/2151 " Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 4563 ada 3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 19.11.2015/2154 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 Ada, 24 Parsel’e ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 19.11.2015/2143 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4476 Ada, 27-32-33 Parseller, 4477 Ada, 1 Parsel, 4478 Ada, 12-13 Parseller’e ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 24.11.2015/2262 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 2834 ada, 1-2-3-25 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.11.2015/2146 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1037 ada, 1 nolu parselin “Ticaret-Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 19.11.2015/2157 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.07.2015 tarih ve 1564 sayılı kararı ile onaylanan, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde, 1079, 1083 ve 1084 nolu imar adaları arasında kalan tescil harici alanın bir kısmının “İbadet Alanı”na, buna karşılık 1060 ada, 2 nolu parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin “1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı” değişikliğine yapılan askı itirazı 19.11.2015/2158 14.12.2015 12.01.2016 Turgut YALKI
Kestel, Gözede 131 ada 12,13,14,15,17,18 ve 19 nolu parsellerin İçme Suyu Tesisleri Alanı olası hakkında 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP. 19.11.2015/2162 14.12.2015 12.01.2016 Şehir Planlama Şube Müd.
Büyükşehir Bel. Meclisinin 28.07.2015 tar. ve 1554 say. kararı ile onaylanan muhtelif parseller Gn. Otopark Alanları 1/1.000 ölçekli u.i.p. değişikliklerine ilişkin yapılan askı itiraz. değerlendirildiği; Siteler Mah., 1299 ada, 1 par.l ve tescil har. alanda tanımlı genel otopark alanına ait plan notu ilavesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği 19.11.2015/2145 14.12.2015 12.01.2016 Şehir Planlama Şube Müd.
Mustafakemalpaşa İlçesi Atatürk Mahallesi 767 ada 25 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.11.2015/2160 14.12.2015 12.01.2016 Işın ÇUBUKÇU