Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 28.04.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi 191 ada, 10-11-12-14-15-25-28-29-34-35-36 parseller ile 300 ada 6 parsel ve Çeltikçi Mahallesi, 119-121-122-123-134-576-577-2461 nolu parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı 28.12.2016/2870 14.06.2017- 13.07.2017 Turgut YALKI