Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.07.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
İnegöl İlçesi Gündüzlü Mahallesi 102 ada 81 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 23.07.2020 / 1009 12.08.2020 – 10.09.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, Metro Kuzeyi UİP kapsamındaki muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 23.07.2020 / 1010 12.08.2020 – 10.09.2020 Mustafa SAYAR
Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, 210 ada, 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 23.07.2020 / 1011 12.08.2020 – 10.09.2020 Nilüfer TAŞAN
Mustafakemalpaşa İlçesi, Şeyhmüftü Mahallesi, 15 ada’ya ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Talebi 23.07.2020 / 1012 14.08.2020 – 14.09.2020 Turgut YALKI
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 23.07.2020 / 1005 12.08.2020 – 10.09.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1298 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.07.2020 / 1006 12.08.2020 – 10.09.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 3962 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.07.2020 / 1007 12.08.2020 – 10.09.2020 Nilüfer TAŞAN
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 23.07.2020 / 1008 12.08.2020 – 10.09.2020 Uluay KOÇAK GÜVENER