Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21.02.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 1214, 1215 ve 1216 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/259 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/244 12.03.2019/12.04.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Hamitler Mezarlığı Kuzey Sınırına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/243 12.03.2019/12.04.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 Ada 1 Parsel ve Çevre Otopark Alanlarının Yeniden Düzenlenmesini İçeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/288 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1862 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/248 12.03.2019/12.04.2019 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1217 ada 1 sayılı pasele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/256 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 Ada 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/273 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 705 Ada 1 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/274 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1395 Ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/275 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 236 ada 18 (E: 8) parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/253 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, 351 ada, 31-32-33-34-35-36-37-38-39-39-40-41-42-43-44-173 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2019/265 12.03.2019/12.04.2019 Işın ÇUBUKÇU
Bursa 1.İdare Mahkemesinin 09.01.2018 tarih ve 2016/1822 E. sayılı iptal kararı ve Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye Mahallesi, 121-122-123-124 adalar ve muhtelif parseller ile Şerefiye Mahallesi, 75-77 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2019/264 12.03.2019/12.04.2019 Işın ÇUBUKÇU
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 428 ada, 5 (E: 2-3) parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişiklikleri 21.02.2019/254 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2733 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/260 12.03.2019/12.04.2019 Mustafa SAYAR
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 374 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikği 21.02.2019/263 12.03.2019/12.04.2019 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/277 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/278 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi 106 ada 66, 67 parseller Turizm Ticaret Alanı 1/5000 ölç. Nazım İmar Planı 21.02.2019/251 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Bandırma- Gemlik Enerji Nakil Hattı’nın Osmangazi- Mudanya- Gemlik İlçesi içerisinde kalan kısmının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi/ Kuzey, Osmangazi/ Ovaakça, Mudanya , Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/257 12.03.2019/12.04.2019 Kemal Erdoğan TALAY
Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4491 ada 49 parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2017 gün ve 189 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2017/1071E., 2018/1175K. Sayı ve 18.10.2018 tarihli ilamı ile “iptal” kararı doğrultusunda, anılan alanın 24.01.2017 gün ve 189 sayılı karardan önceki durumu olan “Ticaret-Turizm Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 v e1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 21.02.2019/252 12.03.2019/12.04.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 580 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/272 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2017/739E., 2018/1081K. Sayı ve 27.09.2018 tarihli ilamı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 tarih ve 444 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 ada 13-14-15-17-18-19-20-21 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri nin iptali kararı 21.02.2019/276 14.03.2019/15.04.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 337 ada, 117 ve 118 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/267 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 21.02.2019/269 12.03.2019/12.04.2019 Dilek ALTANTÜRKMEN
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/261 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1407 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikği 21.02.2019/262 12.03.2019/12.04.2019 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 39 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2019/279 12.03.2019/12.04.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü