Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 26.10.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 213, 214, 215, 216, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 677 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı 26.10.2020/1598 11.11.2020 – 10.12.2020 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi 260-261-459 parseller ile Edebey Mahallesi 114 ada ve Yeniceköy Kavşağına ilişkin 1/5000 ölçekli Bursa Yolu Güzergahı Nazım İmar Planı Değişikliği 26.10.2020/1589 11.11.2020 – 10.12.2020 Turgut YALKI
Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 802 Ada 1 Parsele İlişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Değişikliği 03.11.2020/1492 11.11.2020 – 10.12.2020 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerde TİCK Alanı BHA ve Yol Düzenlenmesine İlişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 26.10.2020/1590 11.11.2020 – 10.12.2020 Osmangazi Belediyesi
Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1575 ada 1 parsel, 1563 ada 1 parsel ve güneyindeki alanlar ile 1565 ada güneyindeki park alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği 22.10.2020/1491 11.11.2020 – 10.12.2020 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 82-96 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 22.10.2020/1489 11.11.2020 – 10.12.2020 Gülay BOZKURT
Orhangazi İlçesi, Çakırlı Mahallesi, 4272 Parsele İlişkin 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı Değişikliği 03.11.2020/1612 11.11.2020 – 10.12.2020 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Mustafakemalpaşa İlçesi, Karaköy Mahallesi, 587 ve 1520 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 22.10.2020/1490 11.11.2020 – 10.12.2020 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 213, 214, 215, 216, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 677 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 26.10.2020/1599 11.11.2020 – 10.12.2020 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 488 ada, 8-9 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.10.2020/1592 11.11.2020 – 10.12.2020 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2237 ada 16 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 26.10.2020/1594 11.11.2020 – 10.12.2020 Turgut YALKI
Kestel İlçesi, Kale Mah., 119 ada 4,7,8,10 parseller 1/5000 ölç. Kestel NİPD 26.10.2020/1600 11.11.2020 – 10.12.2020 Sayim TEMEL
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 8, 49, 50, 51 ve 52 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.10.2020/1570 11.11.2020 – 10.12.2020 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.01.2020 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliğine ve 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi 26.10.2020/1595 11.11.2020 – 10.12.2020 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3488 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 26.10.2020/1596 11.11.2020 – 10.12.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 7579 ada 1 parsel ve 7580 3 – 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 26.10.2020/1597 11.11.2020 – 10.12.2020 Turgut YALKI
Büyükorhan İlçesi, Orhan Mahallesi, 88 sayılı parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 22.10.2020/1493 11.11.2020 – 10.12.2020 Hüseyin HANER