Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.10.2019 ve 30.10.2019 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 922 Ada, 5-6-16 Parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1697 11.11.2019 10.12.2019 Osmangazi Belediye Başkanlığı (Dilek ALTAN TÜRKMEN)
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2019 tarihli ve 1111 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve tescil harici alana ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazı 30.10.2019/1694 11.11.2019 10.12.2019 Saim LELOĞLU
Osmangazi ilçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada, 2 parsel 10589 ada, 1 parsel, 257 ada, 54-105 parsellere ait 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 24.10.2019/1515 11.11.2019 10.12.2019 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 4045 ada, 96-97-98-99-103-704 ve tescil harici alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1695 11.11.2019 10.12.2019 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 551 Ada, 48 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1702 11.11.2019 10.12.2019 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11583/11584/11585/11586/2986 adalar 1-2-3/1-2-3/1-2-3/1/16-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parseller ve adaların park parselleri ile 3003-3826-3827-3828 adalar ve Küçükbalıklı Mahallesi 3005 ada 25 parsel, 3192 ada 11-12-13 Parsellere ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri 30.10.2019/1698 11.11.2019 10.12.2019 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 6239 ada, 1-2-3-4-5-13 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1699 11.11.2019 10.12.2019 Nevin DEMİREL
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3176 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1700 11.11.2019 10.12.2019 Saim LELOĞLU
Nilüfer ilçesi, Odunluk Mah. 252 ada 18 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 24.10.2019/1512 11.11.2019 10.12.2019 Turgut YALKI
Nilüfer ilçesi, Odunluk Mah. 252 ada 51-52 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 24.10.2019/1513 11.11.2019 10.12.2019 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri 30.10.2019/1704 11.11.2019 10.12.2019 Gülay BOZKURT
Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mah. 2089 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği 24.10.2019/1523 11.11.2019 10.12.2019 Mustafa SAYAR
Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Islah OSB’nin Hasanağa OSB’ye dahil edilmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.10.2019/1520 11.11.2019 10.12.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 551 Ada, 48 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Nilüfer Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1703 11.11.2019 10.12.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 51 ve 52 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.10.2019/1514 11.11.2019 10.12.2019 Saim LELOĞLU
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3176 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1701 11.11.2019 10.12.2019 Saim LELOĞLU
Nilüfer ilçesi, Balkan, Başköy ve Hasanağa Mahalle sınırlarını kapsayan muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.10.2019/1521 11.11.2019 10.12.2019 Mustafa SAYAR
Hamidiye Mahallesi 371 ada 146 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 30.10.2019/1707 11.11.2019 10.12.2019 IŞIN ÇUBUKÇU
Nilüfer ilçesi, Demirci Mah. 2920 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 30.10.2019/1705 11.11.2019 10.12.2019 Turgut YALKI
İznik İlçesi, Derbent Mahallesi, 944 ada, 817 parsele ilişkin Kırsal Turizm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 30.10.2019/1709 11.11.2019 10.12.2019 Bayram VARDAR
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 25.06.2019 tarih ve 869 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Köprüsü Ovaakça Girişi arasında kalan (İstanbul Caddesi) 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine yapılan askı itirazları 24.10.2019/1516 11.11.2019 10.12.2019 Gülay BOZKURT
Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 30.10.2019/1696 11.11.2019 10.12.2019 Gülay BOZKURT
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 717 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 24.10.2019/1517 11.11.2019 10.12.2019 Saim LELOĞLU
2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.4. Tarım Alanları Başlığı altında Yer alan Bazı Maddelere İlişkin Plan Notu Değişikliği 24.10.2019/1511 11.11.2019 10.12.2019 Gülay BOZKURT