Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.10.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI-91-91

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Kestel, Vani Mehmet Mah. Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 Ölçekli UİP değ. 24.10.2013/1131 11.11.2013/ 10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, BHRS 3. Aşama Doğu Hattı yapım işi kapsamında deplasesi yapılan NATO boru hattına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.10.2013/1150 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2013 gün ve 610 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu kapsamındaki Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) ve Teknik Altyapı Alanı (SS-11 Trafo Alanı) İmar Planı değişikliklerine karşı yapılan askı itirazlarının değerlendirildiği 25.000-1/5.000-1/1.000 ölçekli imar plan değişiklikleri 24.10.2013/1151 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, 1/1000 ölçekli Duaçınarı- Anadolu – Vatan Uygulama İmar Planı’na plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.10.2013/1152 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Umurbey mahallesi, 187 ada, 1 parselde yer alan Özel Eğitim Tesisi Alanına plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Umurbey Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesi 24.10.2013/1141 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Küçükkumla Siteler mah.505, 506, 507, 508, 521,522, 523, 524, 527, 529, 530, 531, 531, 532, 535, 542, 543 parsellerin “İlköğretim Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar planı değişikliği 24.10.2013/1142 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 856 ada, 1-3-4 parsellerin Sosyal Donatı alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 24.10.2013/1143 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 24.10.2013/1128 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi 7604 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri. 24.10.2013/1154 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü,H22a18c Pafta, 872 Parsel’de “Besihane Alanı” planlanması ve “Bu alan içerisinde idari bina, bakıcı evi, ahır, yem ünitesi, süt sağım ünitesi, su ve yem deposu, gübre ve slaj çukuru yer alabilir.” plan notunun ilavesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı Değişikliği 24.10.2013/1127 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik ilçesi, Güzelyalı,Altıntaş,kurşunlu-(bursa-gemlik) güzergahına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri 24.10.2013/1154 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.07.2013 gün ve 2194 sayılı kararı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Kayapa – Tahtalı Köyü sınırları dahilindeki “Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının plana işlenmesine yönelik 1/5.000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Değişikliği 24.10.2013/1124 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.07.2013/ 927 sayılı kararı ile onaylı Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2374 ada 3 parselin “Cami Alanı”na, 2352 ada 4 parselin “İdari Tesis Alanı” na alınmasına dair 1/1.000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Plan Değişikliği’nde yapılan çizim hatasının düzeltilmesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 24.10.2013/1121 11.11.2013/10.12.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi, 122 ada 47-48 sayılı parseller “Özel Sosyal Donatı Alanı (Özel Yurt alanı)” 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 24.10.2013/1119 11.11.2013/10.12.2013 Ogün KARAGÖZ