Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.09.2020 ve 29.09.2020 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1312 ada 3 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği Talebi 29.09.2020 / 1417 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Fethiye – İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı 1312 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1418 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 Ada 105 ve 68 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 29.09.2020 / 1420 12.10.2020 – 10.11.2020 Banu Tantan
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 Ada 8-28-29 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1416 12.10.2020 – 10.11.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 Ada 8-28-29 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1415 12.10.2020 – 10.11.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1407 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1408 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1409 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1410 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU
İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 111 ada 105 ve 68 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1421 12.10.2020 – 10.11.2020 Banu Tantan
İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan kavşak alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.09.2020 /1260 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Barcın Mahallesi, 117/5, 118/1-2-3, 2874 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020 /1263 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 564 ada 42-55-56 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.09.2020 /1262 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 29.09.2020 /1405 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5400 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi 24.09.2020 /1265 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, Başköy Mahallesi, Hasanağa Mahallesi sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerdeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri askı itirazı 24.09.2020 /1268 12.10.2020 – 10.11.2020 Mustafa SAYAR
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 24.09.2020 /1269 12.10.2020 – 10.11.2020 Aysun DOĞRU
Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020 /1272 12.10.2020 – 10.11.2020 Uluay KOÇAK GÜVENER
Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 120 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020 /1271 12.10.2020 – 10.11.2020 Alp KAYA
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1411 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1412 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3794 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1419 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi yaklaşık 217 ha’lık alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1414 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU
Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 ve 19 parseller ve 3974 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 15 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020/1266 12.10.2020 – 10.11.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 ve 19 parseller ve 3974 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 15 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 24.09.2020/1267 12.10.2020 – 10.11.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1413 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 8 - 49 -50 -51 -52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 29.09.2020 /1422 12.10.2020 – 10.11.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 29.09.2020 /1406 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI