Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 24.05.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi yerleşik alanı ve çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 24.05.2017/1545 12.06.2017 – 11.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü