Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 09.03.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İvazpaşa Mahallesi, 5933 ada, 10 parselin konut alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1305 12.04.2013-12.05.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü