Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 14.02.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 168 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 254 ada; 1,3, 4, ile 4033, 4035, 4236, 4237, 4238, 4207, 4208, 4209,4210 parseller ile 3886 parselin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Aktopraklık Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı 24.12.2012/1314 12.03.2013-12.04.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü