Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 23.01.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Akçalar – Aktopraklık Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Aktopraklık Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği 04.12.2014/1335 12.02.2015-14.03.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü