Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21.11.2019 ve 26.11.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 776 ada 62-64-262 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 26.11.2019/1959 09.12.2019-07.01.2020 Saim TEMEL
İnegöl İlçesi Orhaniye Mahallesi 1511 ada 277-278-279-280-281-282 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 21.11.2019/1786 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 428 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 21.11.2019/1784 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi; İhsaniye Mahallesi 2089 ada 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 24.10.2019/1518 09.12.2019-07.01.2020 Mustafa SAYAR
Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 ada 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 12.11.2019/1803 Cumhurbaşkanlığı kararı 09.12.2019-07.01.2020 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Nilüfer İlçesi, Kızılcıklı Mahallesi 146 ada 7 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 26.11.2019/1962 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4569 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 26.11.2019/1961 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI
Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2775 ada, 137 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 26.11.2019/1963 09.12.2019-07.01.2020 Halim Şibay TUĞSAVUL
Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1846, 1847, 4885, 4886, 4887, 4888, 4930, 4932 ve 4933 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 21.11.2019/1780 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6364 ada 30 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 21.11.2019/1779 09.12.2019-07.01.2020 Mustafa SAYAR
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4576 ada 19 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 21.11.2019/1782 09.12.2019-07.01.2020 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4481 ada 17-18 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 21.11.2019/1781 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3199 ada, 3-128-129-130-242-264-265-266 parsellere ilişkin askı itirazının değerlendirildiği ve Yeni Adliye Kavşağı tasarım projesi ile yan yol bağlantılarına ait 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 26.11.2019/1955 09.12.2019-07.01.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3199 ada, 3-128-129-130-242-264-265-266 parsellere ilişkin askı itirazının değerlendirildiği ve Yeni Adliye Kavşağı tasarım projesi ile yan yol bağlantılarına ait 1/5000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 26.11.2019/1954 09.12.2019-07.01.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2019 tarihli ve 389 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mah. 252 ada 43-20 parseller ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.11.2019/1960 09.12.2019-07.01.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa 3.İdare Mahkemesinin 24.01.2018 tarih ve 2018/50 K. sayılı kararı doğrultusunda Gürsu İlçesi, Kazıklı Mahallesi, 3020 ada 8 parsel (Eski:2084 parsel) “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişiklikleri 21.11.2019/1783 09.12.2019-07.01.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mah. 428 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı 21.11.2019/1785 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Beypınar Mahallesi, 126 ada 40 parselin Enerji Üretim Alanına (GES) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 26.11.2019/1956 09.12.2019-07.01.2020 Saim LELOĞLU
Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 2059 Ada 25 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi 21.11.2019/1788 09.12.2019-07.01.2020 Turgut YALKI