Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.07.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 18.07.2013/864 30.06.2014-31.07.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 1977 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.07.2014/737 06.08.2014-08.09.2014 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi 120 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.07.2014/736 06.08.2014-08.09.2014 Sayim Temel
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi 4158 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.07.2014/738 06.08.2014-08.09.2014 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi 253 ada 21 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.07.2014/733 06.08.2014-08.09.2014 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi 720 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.07.2014/739 06.08.2014-08.09.2014 Turgut Yalkı
Karacabey İlçesi, Güngörmez ve Yarış Mahalleleri sınırlarında kurulacak rüzgar enerji santraline parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 17.07.2014/758 06.08.2014-08.09.2014 Cengiz İbrahim Yakut
Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1101 Ada 2 Parsel Ve 1102 Ada 2 Parsel 1/5.000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan Değişikliği 22.07.2014/818 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1101 Ada 2 Parsel Ve 1102 Ada 2 Parsel 1/1.000 Ölçekli Ertuğrul Revizyonu Uygulama İmar Plan Değişikliği 22.07.2014/818 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 21 No’lu Parsel 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği 17.07.2014/741 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik ilçesi, Hamidiye mah. 856 ada, 1-3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 17.07.2014/756 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik ilçesi, Cumhuriyet mah. 653 ada, 60,62,63 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 17.07.2014/757 06.08.2014-08.09.2014 Gülay Bozkurt
Gemlik ilçesi, Adliye köyü mahallesi, 1378, 1525, 1553, 1562 parsellere ait Cumhuriyet mah. 653 ada, 60,62,63 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 17.07.2014/755 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 632, 634 ve 635 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım Planı Değişikliği 17.07.2014/755 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 632, 634 ve 635 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım Planı Değişikliği 17.07.2014/759 06.08.2014-08.09.2014 Turgut Yalkı
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24b pafta, 418 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım Planı Değişikliği 17.07.2014/760 06.08.2014-08.09.2014 Turgut Yalkı
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a ve H21b24b pafta, 318 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım Planı Değişikliği 17.07.2014/761 06.08.2014-08.09.2014 Gülay Bozkurt
BKVKB Kurulu’nun Kararı doğrultusunda hazırlanan Mudanya İlçesi, Myrleia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 17.07.2014/762 06.08.2014-08.09.2014 Gülay Bozkurt
Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b14d3d pafta, 112 ada, 13 ve 14 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.07.2014/819 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b14d3d pafta, 112 ada, 13 ve 14 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.07.2014/819 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, G22c22d pafta, 516 ada, 53-54 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 17.07.2014/765 06.08.2014-08.09.2014 Sayim TEMEL
Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, H22b02a pafta, 105 ada, 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-27-28-31 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 17.07.2014/766 06.08.2014-08.09.2014 Sayim TEMEL
Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi 7604 ada 1 ve 3 sayılı parsellerin imar hattının kadastro parsellerine göre düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 17.07.2014/753 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi 220 ada 1 sayılı parsel Sosyal Tesis Alanı (Sosyal Hizmetler Alanı) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.07.2014/763 06.08.2014-08.09.2014 Sayim TEMEL
Osmangazi İlçesi Nilüferköy Mahallesi 7604 ada 1 ve 3 sayılı parsellerin imar hattının kadastro parsellerine göre düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 17.07.2014/753 06.08.2014-08.09.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü