Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 29.01. 2013 ve 13.02.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4085 ada, 20, 21, 22, 23, 31 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 23.05.2013/606 03.03.2014-03.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Umurbey Mahallesi, 707 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerin Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.03.2013/354 03.03.2014-03.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü