Bursa İmar Plan Degisiklikleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, PLAN İNCELEME VE DEĞERLEME KURULUNUN 18.02.2020 TARİHLİ VE 2020/3-4 SAYILI KARARI DOĞRULTUSUNDA VE 2634 SAYILI TURİZM TEŞVİK KANUNUN 7. MADDESİ UYARINCA 19.11.2020 TARİHİNDE ONAYLANAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesi, 177 ada 12 parsele ilişkin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 19.11.2020 10.12.2020-08.01.2021 TURGUT YALKI