Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI-94

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
BHRS 3. Aşama Yapım Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamında onaylanan, Kestel İlçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi ile Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi tescil harici alanlardaki Trafo Alanlarının revizyonuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri 21.11.2013/1248 06.12.2013/06.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21c05d pafta, 3055 ada, 1 nolu parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 21.11.2013/1241 06.12.2013/06.01.2014 Işın ÇUBUKÇU
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 13.09.2013 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda hazırlanan Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı mahallelerinde muhtelif parselleri kapsayan alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 21.11.2013/1246 06.12.2013/06.01.2014 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi’ni kapsayan 190 ha’lık bölgede 1 / 5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan Değişikliği 21.11.2013/1247 06.12.2013/06.01.2014 Tahir Yılmazeli
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 1-5-6-7 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 21.11.2013/1240 06.12.2013/06.01.2014 Sayim Temel
Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 Ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 Parseller, 5947 Ada, 1-2 Parseller’in “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı ve RMS-A Alanı (Doğal Gaz Basıncı Düşürme İstasyonu)’na” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği 21.11.2013/1257 06.12.2013/06.01.2014 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21c04c2d pafta, 3544 - 4055 adalar ve çevresinde “Tali İş Merkezi Alanı”, “Spor Tesis Alanı”, “Rekreasyon Alanı”, “Teknik Altyapı Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan Değişikliği 21.11.2013/1244 06.12.2013/06.01.2014 Işın Çubukçu
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21c04c2d pafta, 3544 - 4055 adalar ve çevresinde “Tali İş Merkezi Alanı”, “Spor Tesis Alanı”, “Rekreasyon Alanı”, “Teknik Altyapı Alanı”, “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan Değişikliği 21.11.2013/1244 06.12.2013/06.01.2014 Işın Çubukçu
Gürsu İlçesi Dışkaya TOKİ 30 m’lik yol düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 21.11.2013/1256 06.12.2013/06.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mahallesi, 5994 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 21.11.2013/1251 06.12.2013/06.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, H22a22cd Pafta, 7738 Ada, 1-2-3-4-6-20 Parsel ile 7741 Ada, 3 Parsel’e, “Teknik Altyapı Alanında, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinin İhtiyacını karşılayacak trafo ve İndirme Merkezleri, RMS-A.B.C., doğalgaz istasyonları, su kuyuları ve depoları, teknik altyapı için gerekli atölye ve depolar, arıtma ve su kazanım tesisleri, dağıtım merkezleri yapılabilir.” plan notunun eklendiği şekliyle, “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 21.11.2013/1254 06.12.2013/06.01.2014 Saim TEMEL