Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.11.2012 VE 29.11.2012 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.11.2012/1179 26.11.2012/26.12.2012 Şehir planlama Şube Müd.
Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 83-84-85 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 15.11.2012/1181 26.11.2012/26.12.2012 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4633 ada 7-8 parseller, 4651 ada 1-2-3-4 parseller ile 1-2-3-4-5-6-78-9 parsellerin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 15.11.2012/1177 26.11.2012/26.12.2012 Gülay BOZKURT
Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 29.11.2012/1219 10.12.2012/10.01.2013 Şehir planlama Şube Müd.