Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.05.2016 - 25.05.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
İznik İlçesi Drazali Mahallesi, 90 parsele ilişkin Özel Eğitim Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 25.05.2016/1186 09.06.2016-11.07.2016 Turgut Yalkı
Osmangazi, Kırcaali Mahallesi 3853 ada 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazı 23.05.2016/1025 31.05.2016-30.06.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi, Kırcaali Mahallesi 3853 ada 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazı 23.05.2016/1025 31.05.2016-30.06.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi Fatih- Altınova Mahalleleri kapsamındaki Beşyol Kavşağı Avan Projelerine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 23.05.2016/1026 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye-Ataevler Mahalleleri kapsamındaki Ata Bulvarı-Kırmızı Cadde Yeni İmar Yolu Kavşağı tasarım projesine ilişkin, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 25.05.2016/1178 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mah. 486,500, 501,558, 559, 561 nolu adalara ait 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği 25.05.2016/1185 09.06.2016-11.07.2016 Sayim TEMEL
6 Mudanya ilçesi, Yalı Mahallesi, 1861 ada, 24 parsele ait 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 25.05.2016/1182 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU 25.05.2016/1182 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi 2712 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 23.05.2016/1049 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi 2712 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 23.05.2016/1049 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi 4645 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği 23.05.2016/1040 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı 23.05.2016/1015 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Çelebi Mehmet Bulvarı Ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı 23.05.2016/1015 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ada-İmar Hatlarının düzenlemesine ilişkin imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1016 09.06.2016-11.07.2016 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Muhtelif Ada-Parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 23.05.2016/1017 09.06.2016-11.07.2016 Dilek ALTAN TÜRKMEN
Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 Ada, 1 Parsel’in 1/5000 Ölçekli Emek Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 23.05.2016/1019 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi, 271 Ada, 1 Parsel’in 1/5000 Ölçekli Emek Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 23.05.2016/1019 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen Osmangazi İlçesinin muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 23.05.2016/1023 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 258 Ada, 724 parselin “Akaryakıt İstasyonu + Ticaret Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Askı İtirazı 23.05.2016/1066 09.06.2016-11.07.2016 Yusuf BAYKA
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 542 ada, 252 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1076 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 305 ada, 18, 20, 77 parseller ve 297 ada, 2, 18 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1077 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 596 ada, 1, 2, 4, 5, 6 ve 15 parsellerin Konut Alanından “İbadet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1054 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Bayramşah Mahallesi, 130 ada, 12 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 23.05.2016/1055 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 393 ada, 441 parselin Konut Alanından “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1057 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 155 ada, 1 parselin “Orta Yoğunlukta Meskun Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Cerrah (Bursa) Anadolu Mahallesi Kalburt Mevkii Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2016/1056 09.06.2016-11.07.2016 Turgut YALKI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2737 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.05.2016/1027 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2659 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.05.2016/1036 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 198 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.05.2016/1037 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2016/82 Tarih, Sayılı Karar İle Onaylanan “1/1000 Ölçekli Katı Atık, Geri Kazanım Ve Bertaraf Tesisi Uygulama İmar Planı” na Yapılan Askı İtirazlarına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 23.05.2016/1038 09.06.2016-11.07.2016 Işın ÇUBUKÇU
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2016/49 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 6.2.4. başlıklı maddesinde yer alan Tarım Alanlarına ilişkin plan notu değişikliğinin askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili değişiklik 23.05.2016/1014 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Orhangazi İlçesi, Çakırlı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 25.05.2016/1183 09.06.2016-11.07.2016 Sayim TEMEL
Orhangazi İlçesi, Yeniköy (Çalılık Mevkii) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 25.05.2016/1184 09.06.2016-11.07.2016 Sayim TEMEL
Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi’nde yer alan Kavşak Alanı düzenlemesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 25.05.2016/1181 09.06.2016-11.07.2016 Işın ÇUBUKÇU
Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.01.2016/246 sayılı kararı ile onaylanan Orhangazi İlçesi, Gemiç Mahallesi, 1274 parsele ilişkin plan değişikliğine yapılan askı itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili değişiklik 23.05.2016/1072 09.06.2016-11.07.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü