Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 16.02.207 ve 21.02.2017 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 6.1., 6.2.4. ve 6.2.5. başlıklı maddeleri, Planlama Bölgeleri içerisinde bulunan 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarım alanlarına ilişkin plan notu değişikliği 16.02.2017/260 07.03.2017-07.04.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.11.2016 tarih ve 2324 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, 2986 Ada, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı 21.02.2017/444 07.03.2017-07.04.2017 Osmangazi Belediyesi
Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 sayılı parselin “Resmi Kurum Alanı (Adalet Sarayı)”na” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği 16.02.2017/270 07.03.2017-07.04.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2017/445 07.03.2017-07.04.2017 Osmangazi Belediyesi
Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 10279 ada, 1-6-7-8-9-13 sayılı parsellere ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nilüferköy Nazım İmar Planı değişikliği 16.02.2017/271 07.03.2017-07.04.2017 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi, H21c05c2b pafta, 781 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğ 16.02.2017/275 07.03.2017-07.04.2017 Turgut Yalkı
Gemlik ilçesi, Küçükkumla Mahallesi, H22A02B3A/B/C/D, H22A02C2B, H22A03D1A paftalar, muhtelif ada ve parsellere ait 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/297 07.03.2017-07.04.2017 Gülay BOZKURT
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 2349 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Osmaniye mahallesi, 99 ada, muhtelif parsellerin “Park ve Yeşil Alana” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı 16.02.2017/298 07.03.2017-07.04.2017 Sayim TEMEL
Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, H22A09D, H22A09C paftalar, muhtelif ada ve parselleri kapsayan Konutdışı Kentsel Çalışma Alanlarına ait 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/299 07.03.2017-07.04.2017 Sayim TEMEL
Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi 4408 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği 21.02.2017/451 07.03.2017-07.04.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi 7922 ada 43 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/446 07.03.2017-07.04.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi 4573 ada 5 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/448 07.03.2017-07.04.2017 Nevin DEMİREL
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5269 ada 2-3 parsellere ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli imar plan değişiklikleri 21.02.2017/465 07.03.2017-07.04.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 2374 ada 2-3-4 parseller ve 2375 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli imar plan değişiklikleri 16.02.2017/281 07.03.2017-07.04.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Büyükbalıklı Mahallesi, 1932 – 1933 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Plan değişikliği 21.02.2017/466 07.03.2017-07.04.2017 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 4784 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/286 07.03.2017-07.04.2017 Mustafa SAYAR
Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5004 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/285 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1412 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/291 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1378 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/287 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada 5-7 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/463 07.03.2017-07.04.2017 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4648 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/464 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2922 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/462 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5859 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/456 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada 8 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/457 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 108 ada 24-35-38 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/455 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 7252 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/454 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1380 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/461 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 718 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/458 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/460 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 330 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.02.2017/459 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1140 ada, 1 parsel ve çevresi ile Burhaniye Mahallesi, 1012 ada, 3 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği 16.02.2017/296 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 104 ada, 5 ve 7 parseller ile 8 parselin bir kısmına ilişkin 1/25.000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Cerrah (Bursa) Anadolu Mahallesi Kalburt Mevkii Nazım İmar Planı değişiklikleri 16.02.2017/293 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 184 ada, 1 parselin bir kısmı ve kuzeyi ile Orhaniye Mahallesi, 1075 ada, 7 parsel ve 1076 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 16.02.2017/295 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Hamamlı Mahallesi, 107 ada, 77 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2017/469 07.03.2017-07.04.2017 Taha ORHAN
İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi’nde, 1703 ada, 1 parselde bulunan İbadet Alanı ve doğusundaki Park ve Yeşil Alan ile 293 ada batısında bulunan Spor Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2017/470 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4324 ada 4 nolu parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/276 07.03.2017-07.04.2017 Nevin DEMİREL
İznik İlçesi, Çamoluk Mahallesi, 416 parsele ilişkin “Kırsal Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 21.02.2017/473 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, H2b13b pafta, 1021 ada, 17 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/ 301 07.03.2017-07.04.2017 Saim LELOĞLU
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 tarih ve 1851 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazları 16.02.2017/ 302 07.03.2017-07.04.2017 Sayim TEMEL
Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3307 parsele ilişkin 1/5000 – 1/1000 ölçekli imar plan değişiklikleri 21.02.2017/453 07.03.2017-07.04.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1396 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.02.2017/292 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 1804 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.01.2017 / 197 07.03.2017-07.04.2017 Turgut YALKI