Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 20.02.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 24.10.2013 gün ve 1151 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonu kapsamındaki, Kestel İlçesi Kale Mahallesi, 149 ada, 7,8,9 parsellere ilişkin Belediye Hizmet Alanı (BHRS Aktarma Alanı) plan değişikliklerine ait askı itirazlarının değerlendirildiği, Büyükşehir Belediyesi’ nin 20.02.2014 gün ve 188 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1.000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri 20.02.2014/188 05.03.2014/07.04.2014 Saim Leloğlu
Gemlik ilçesi, Hisar mahallesi ve Engürücük köyü mevkiinde depolama alanında bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 20.02.2014/197 05.03.201407.04.2014 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1747 ve 1748 parsellerde yer alan mevcut trafo alanlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Kurşunlu İlave Uygulama İmar Planı değişikliği talebi 20.02.2014/193 05.03.201407.04.2014
Gemlik İlçesi, Hisar mahallesi 195 ve 562 adalarda eğitim tesis alanı, su deposu alanı, konut alanı, yeşil alan, rekreasyon alanı ve ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 20.02.2014/196 05.03.201407.04.2014
Gemlik İlçesi, Hisar mahallesi 195 ve 562 adalarda eğitim tesis alanı, su deposu alanı, konut alanı, yeşil alan, rekreasyon alanı ve ulaşım bağlantılarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 20.02.2014/196 05.03.201407.04.2014
Gemlik İlçesi, Demirsubaşı mahallesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 20.02.2014/195 05.03.201407.04.2014
Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 369 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 25.02.2014/237 05.03.2014 07.04.2014 Nevin Demirel
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2013 tarih ve 842 sayılı kararı ile onaylanan, Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin Askı İtirazlarının değerlendirildiği 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmın kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu 20.02.2014/199 05.03.201407.04.2014 Gülay Bozkurt
Nilüfer İlçesi, Görükle - Sakarya Mah. 5344 ada 1 parsel kuzeyindeki “Sosyal Tesis Alanı” ve 5402 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 25.02.2014/236 05.03.201407.04.2014 Şehir Planlama Şube Md.
Nilüfer İlçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi çevresinde muhtelif parsellerin OSB sınırlarına dahil edilmesine yönelik 1/25.000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği 20.02.2014/177 05.03.201407.04.2014 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1853 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği 20.02.2014/178 05.03.201407.04.2014 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2311 Ada, 11-12-269-270-280-281-293-294-295-296 Parseller, 5947 Ada, 1-2 Parseller’in “Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı, Spor Alanı, İlköğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Trafo Alanı ve RMS-A Alanı (Doğal Gaz Basıncı Düşürme İstasyonu)’na” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği 20.02.2014/183 05.03.2014 07.04.2014 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınması ve “Uygulamada kadastral sınırlar esastır.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 20.02.2014/181 05.03.201407.04.2014 Şehir Planlama Şube Md.
Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınması ve “Uygulamada kadastral sınırlar esastır.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 20.02.2014/181 05.03.201407.04.2014 Şehir Planlama Şube Md.