Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.12.2019 ve 24.12.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi 7293 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği 24.12.2019/2183 06.01.2020/ 04.02.2020 Işın ÇUBUKÇU
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi 3371/1, 3515/1, Üçevler Mahallesi 3373/1, 3378/1 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 19.12.2019/2074 06.01.2020/ 04.02.2020 Nilüfer Belediyesi (Selman TUZCU)
Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 3318 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği 24.12.2019/2190 06.01.2020/ 04.02.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin MIHÇIOĞLU)
Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, 110 ada 144 parsel sayılı taşınmazın güneybatısında kalan “Park ve Dinlenme Alanı”nda, “Servis Yolu” oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği 19.12.2019/2070 06.01.2020/ 04.02.2020
İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi 213 ada 13-14 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2019/2065 06.01.2020/ 04.02.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi 218 ada 237 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 19.12.2019/2066 06.01.2020/ 04.02.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi 104 ada 5-7-14 parsel 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 19.12.2019/2067 06.01.2020/ 04.02.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi 701-704-1698-1699-1700-1701 adalar, 136 ada 1 parsel ve 108 ada 75-84 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 19.12.2019/2064 06.01.2020/ 04.02.2020 Sayim TEMEL
Kestel İlçesi Kozluören Mahallesi 108 ada 2 parsel ve 109 ada 24 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.12.2019/2187 06.01.2020/ 04.02.2020 Işın ÇUBUKÇU
Kestel İlçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi 500 ada 19 parsel Ticaret-Turizm Alanı 1/5000 ölç. Kestel Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2019/2071 06.01.2020/ 04.02.2020 Sayim TEMEL
Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, 389 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.12.2019/2189 06.01.2020/ 04.02.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3318 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.12.2019/2184 06.01.2020/ 04.02.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü (Esin MIHÇIOĞLU)
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.12.2019/2188 06.01.2020/ 04.02.2020 Işın ÇUBUKÇU
Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1. Ve 2. Bölgeye ait Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2019/2069 06.01.2020/ 04.02.2020 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mah. 298 ada 9 parsel, 304 ada 1 parsel ve 7728 ada 1 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 19.12.2019/2063 06.01.2020/ 04.02.2020 Turgut YALKI
Orhangazi İlçesi, Sölöz Mahallesi, Karayolu Geçişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.12.201/2072 06.01.2020/ 04.02.2020 Gökhan Süleyman ÖZOK