Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 20.12.2012-24.12.2012 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Kestel, Çataltepe 101 Adanın bir kısmının Üniversite Alanına ilave edilmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1343 04.01.201304.02.2013 Gülay BOZKURT
Osmangazi İlçesi, Hamitler Çöp Depolama Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu ilavesi 24.12.2012/1302 04.01.201304.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Gemlik İlçesi, Büyükkumla İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği 20.12.2012/1279 04.01.2013-04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Gemlik İlçesi, Büyükkumla İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Kumla Uygulama İmar Planı değişikliği 20.12.2012/1283 04.01.2013-04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Gemlik ilçesi Atatepe Sosyal Tesis Alanı Bağlantı Yoluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.12.2012/1282 04.01.2013-04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
BUSKİ talebi ile Kestel Dudaklı Terfi merkezi ve Koruma alanına İlişkin Kestel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 24.12.2012/1315 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Yıldırım İlçesi, Davutdede Mahallesi, 4950 ada, 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.12.2012/1322 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 4-5-6 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.12.2012/1317 04.01.2013/04.02.2013 Saim Leloğlu
Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 2-76-77 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 24.12.2012/1318 04.01.2013/04.02.2013 Sema MERTOL
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b14d pafta, 1504 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişiklikleri 24.12.2012/1323 04.01.2013/04.02.2013 Gülay BOZKURT
Mudanya İlçesi, Bademli H21b1c pafta, 177 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişiklikleri 24.12.2012/1328 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2152 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parsellere “Özel Donatı Alanları ve Sağlık Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1306 04.01.2013/04.02.2013 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 2363 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1291 04.01.2013/04.02.2013 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi 681 ada 3 parsel 704 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1290 04.01.2013/04.02.2013 Turgut Yalkı
Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4822 ada 1-2-3 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 24.12.2012/1321 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 47 parsel ve Piremir Mahallesi 370 ada 10 parsellerin “Park Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 24.12.2012/1316 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1966 ada, 2 ve 3 parsellerin “Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.12.2012/1320 04.01.2013/04.02.2013 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1651 Ada, 1-2-6-7 Parsellerin Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 24.12.2013/1297 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’ nın talebi ile BHRS 3. Aşama kapsamında Trafo Alanları oluşturulmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1312 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2010/1388 E. ve 26.03.2012 tarihli iptal Kararı gereği, Samanlı Bağlantı Yolunun mevcut planlardan kaldırılarak, değişiklik öncesi haline getirilmesine ilişkin, 1/25.000-1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri 24.12.2012/1312 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4622 ada, 2 parselin Turizm Tesis Alanı’na (Otel) ve 4669 ada 6 parselin Park ve Dinlenme Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 20.12.2012/1289 04.01.2013/04.02.2013 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3321 ada, 14 parsel ve 3339 ada, 1 parsele ilişkin (Hayvanat Bahçesi) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.12.2012/1292 04.01.2013/04.02.2013 Şehir Planlama Şube. Müd.