Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 27.09.2017 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2017/2947 06.10.2017- 06.11.2017 Mustafa SAYAR