Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 18-23-24.05.2017 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi 218/1, 219/1, 222/5 parseller Mezarlık Alanı 1/5000 ölç. Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Şehir Parkı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 18.05.2017/1358 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi, 3 ada, 3 parsel, Yenice Mahallesi, 59 ada, 6 parselin İçme Suyu Tesis Alanına Alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 24.05.2016/1616 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Dairesinin talebi doğrultusunda Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 29 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195 sayılı parseller ve 29 ada, 83 ve 84 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 24.05.2016/1617 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Keles İlçesi, Akçapınar Mahallesi, 109 ada, 15 parselin “Enerji Üretim Alanına (Güneş Enerjisi Santrali)” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 24.05.2016/1618 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi Kent Meydanı İstasyon Projesine ilişkin 1/1.000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri 23.05.2017/1510 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi Orman Bölge Müdürlüğü’nün alanı içerisinde öngörülen trafo alanlarına ilişkin 1/1.000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri 23.05.2017/1511 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 tarih ve 2863 sayılı kararı ile onaylanan Yeniceabat Bağlantı Yolu 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri neticesinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi talebine ilişkin 1/1.000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri 23.05.2017/1512 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında H.max: Serbest yapılanma koşulunun Y.ençok: 100 metre olarak değiştirilmesine ilişkin plan notu 18.05.2017/1333 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4419 ada 4 parselin ticaret alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği 23.05.2017/1515 05.06.2017- 04.07.2017 Turgut YALKI
Karacabey İlçesi, Nasrettin Mahallesi, 303 Ada, 7-8-9-10-11 Parseller’in “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı ve Ticaret Alanı’ndan”, “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2017/1507 05.06.2017- 04.07.2017 Turgut YALKI
Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 169 Ada, 12-13-14-15-16-40-41 Parseller’in “Yüksek Yoğunluklu Konut Alan’ndan”, “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2017/1508 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 11 Ada, 19-20-21-22 Parseller’in “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı’ndan”, “Ticaret+Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2017/1509 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 51-52-53-54-55-56-60-212 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 24.05.2017/1547 05.06.2017- 04.07.2017 Sayim TEMEL
Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 80 ada, 110 parsel ve Fatih Mahallesi, 86 parsele ilişkin 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değ. ve 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değ. 24.05.2017/1548 05.06.2017-04.07.2017 Sayim TEMEL
Nilüfer ilçesi, Demirci Mah. 3317 ada 1 Parsele ilişkin 1/1000 UİP değişikliği 23.05.2017/1501 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer ilçesi, Demirci Mah. 2712 ada 83 Parsele ilişkin 1/1000 UİP değişikliği 18.05.2017/1344 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Kestel İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri 23.05.2017/1513 05.06.2017-04.07.2017 Sayim TEMEL
Yıldırım İlçesi, Sinandede Mah.4332 ada 1-2-3-4-5-6 ve 4333 ada 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1551 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi Karaman Mah. 168 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP Değ. Ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği 24.05.2017/1563 05.06.2017-04.07.2017 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi Beşevler Mah. 561 ada 8-9 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1550 05.06.2017-04.07.2017 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi İstiklal Mah. 1190/182-183-207-208-223-225, 1196/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği 24.05.2017/1549 05.06.2017-04.07.2017 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi Fethiye Mah. 1282 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği 24.05.2017/1622 05.06.2017-04.07.2017 Esin MIHÇIOĞLU
Nilüfer İlçesi İhsaniye Mah. 2186 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği 24.05.2017/1561 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi Ataevler Mah. 1283 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1552 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mah. 796 ada,29 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1556 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Fındıcak Mahallesi, 121 ada, 208 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 23.05.2017/1506 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185-201-840-841-843-844 adalar ve çevresinin “turizm tesis alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2017/1505 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mah. 1289 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 18.05.2017/1365 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Vatan Mah. 6145 ada, 1-2-3-4-5-6-7-12-13-14-15-16-17-18 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1564 05.06.2017-04.07.2017 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mah. 10554 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1555 05.06.2017-04.07.2017 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mah. 796 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1562 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mah. 1335 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1557 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mah. 575 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1558 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Panayır Mah. 5948 ada, 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1559 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mah. 337 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1568 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Millet Mah. 3064 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1565 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Barış Mah.1206 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1560 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mah.7522 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1569 05.06.2017-04.07.2017 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi 1348 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.05.2017/1594 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 2179/1, 2180/1-2 ada/parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.05.2017/1599 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi 701 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.05.2017/1593 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi 75.yıl mahallesi 4196 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 18.05.2017/1363 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi 1863 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1553 05.06.2017-04.07.2017 Mustafa SAYAR
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi 3064 ada 4-5-6-7-8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1554 05.06.2017-04.07.2017 Mustafa SAYAR
Yıldırım İlçesi, 75.yıl Mahallesi 4214 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1585 05.06.2017-04.07.2017 Nevin DEMİREL
Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16 ada 139 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1619 05.06.2017-04.07.2017 Nevin DEMİREL
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1396 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1621 05.06.2017-04.07.2017 Nevin DEMİREL
Osmangazi İlçesi, Yenikaraman Mahallesi 786 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1620 05.06.2017-04.07.2017 Nevin DEMİREL
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1402 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1580 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1416 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1579 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 2123 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1575 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1455 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 18.05.2017/1364 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi 2144 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1567 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1217 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 ölçekli UİP değişikliği 24.05.2017/1566 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ürünlü Mahallesi 2712 ada, 83 parsele ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 18.05.2017/1344 05.06.2017-04.07.2017 Turgut YALKI
İçme Suyu Tesisleri Alanı Barakfakih 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 20.04.2017/1000 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer ilçesi, Demirci Mah. 3318 ada 5 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/1000 UİP değişikliği 23.05.2017/1502 05.06.2017-04.07.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer ilçesi, Fethiye Mah. 1888 ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 UİP değişikliği 24.05.2017/1544 05.06.2017-04.07.2017 Saim LELOĞLU