Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.04.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1370 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/406 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Gürsu İlçesi, 1/5000 Ölçekli Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/403 04.05.2012/04.06.2012 Sema Mertol
Gürsu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 2776 ada, 29-30 sayılı parseller Tali İş Merkezi 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/404 04.05.2012/04.06.2012 Sema Mertol
Gürsu İlçesi, 222 ada 25 sayılı parsel “Sağlık Tesisi Alanı” 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/402 04.05.2012/04.06.2012 Sema Mertol
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.12.2010/6450 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi'nde Kentsel Sit Sınırının planlara işlenmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği 19.04.2012/401 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.06.2011 gün ve 6967 sayılı kararı doğrultusunda Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ürünlü (Eski: Kite Köyü) Kentsel Sit Sınırlarının 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’na ve 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı’na işlenmesine ilişkin Planı Değişikliği 19.04.2012/405 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi ile “Bursa-Mudanya Yolu’nun Tepedevrent- Göynüklü ayrımında yer alan kavşak düzenlemesine” ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/383 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Eski Mudanya Caddesi üzerinde imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/382 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2011 tarih ve 1085 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları 19.04.2012/384 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, H22d07a pafta, 1352 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölç. N.İ.P. değ 19.04.2012/375 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, H22d01c3b pafta, 3512 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uyg. İm. Planı Değ. 19.04.2012/373 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b pafta, 6428 ada, 32 parsele ilişkin 1/5000 ölç. N.İ.P. değ 19.04.2012/372 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3917 ada, 23 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/377 04.05.2012/04.06.2012 Sema Mertol
Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği 19.04.2012/377 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 221 ada 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Değişikliği 19.04.2012/394 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 820,838,831,832,1417 ve 1444 parsellerin Resmi Kurum Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.04.2012/388 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Umurbey mahallesi, 187 ada, 1 parselin Özel Eğitim Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.04.2012/396 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Hamidiye mahallesi, 125 ada, 14 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.04.2012/387 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 61 parselin “Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.04.2012/392 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Gemlik- - Yalova ve Gemlik Merkez arasındaki kumla kavşağının yonca kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.04.2012/390 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesiKüçükkumla,161 ada, 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14-15-16 parsellerin Belediye Hizmet Alanına (Pazar alanı ve kapalı otopark) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.04.2012/395 04.05.2012/04.06.2012 Gülay Bozkurt
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2010 tarih ve 149 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesinin iptal ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2010 tarih ve 442 sayılı kararına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesinin yürütmesinin durdurulması kararları doğrultusunda, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy, H21b24b Pafta, Bademli Kavşağı’na ilişkin, Nilüfer Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/371 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 adaya ilişkin 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/399 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada 1 parsel, 3717 ada 14 parsel ve 3641 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 19.04.2012/398 04.05.2012/04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Başköy Köyü 104 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parseller; 105 ada, 13,16,17,18,19 parseller; 106 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parseller; 107 ada, 12, 13, 14, 15,16; 109 ada, 7,10,11 parseller; 110 ada, 13,14,15,16,17 parseller; 111 ada, 1,13,14,15,16,17 parseller; 112 ada, 12,13,14,15,16,17; 113 ada,1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği 19.04.2012/407 04.05.2012-04.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md.