Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 20.02.2020-25.02.2020 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

26.03.2020 TARİHLİ ve 31080 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7226 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDA DURDURULAN İMAR PLANLARI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN 30.04.2020 TARİH VE 68103 SAYILI YAZISI İLE ASKI SÜREÇLERİNE DEVAM EDİLMİŞTİR. YENİ ASKI TARİHLERİ: 01.05.2020 - 26.05.2020

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 194 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/489 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Ovaakça_Eğitim Mahallesi, 7820 ada, 6 Parsele İlişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20.02.2020/390 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1323 ada 1 parsel Ticaret ve Konut Alanı 1/5000 ölç. Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/486 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
İznik Suriçi Yerleşim Bölgesi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu 25.02.2020/500 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi 1753 parselin “Sanayi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölç. Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 02.03.2020/529 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi 1753 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve plan notu ilavesi 02.03.2020/528 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 25.02.2020/490 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada 9 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği 20.02.2020/394 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 Parselin bir kısmında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yerli Otomobil Üretim Tesisine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.03.2020/530 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 575 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/492 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1323 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/487 09.03.2020/07.04.2020
İznik İlçesi, Candarlı Mahallesi, 250-251 parsellere ilişkin Kırsal Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 20.02.2020/391 09.03.2020/07.04.2020 Turgut YALKI
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28.11.2018/2871 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıfköy Mahallesi, 2674 ada 97 parselinin bir bölümü kapsamında öngörülen Bölge Parkı Alanına ilişkin yapılan askı itirazı ile söz konusu sahanın “Rekreasyon Alanı” olarak yeniden tanımlandığı 1/25.000-1/5.000-1/1.000 ölçekli İmar Planı Değişiklikleri. 20.02.2020/408 09.03.2020/07.04.2020 Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 Adalar Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/496 09.03.2020/07.04.2020 Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Adalet, Çeltikköy. İstiklal Ve Mehmet Akif Mahalleleri, 4512 Ada 169 Parsele İlişkin Adalet Mahallesi, 558 Ada 1 Parsel Askeri Alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/495 09.03.2020/07.04.2020 Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. Turizm Alanları Başlığı Altında Yer Alan 6.2.13.1 “Kırsal Turizm” Maddesine, 6.2.13.1.c. Fıkrasının Eklenmesine İlişkin Plan Notu Değişikliği 25.02.2020/493 09.03.2020/07.04.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
1/25000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı 25.02.2020/494 09.03.2020/07.04.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Demirtaş_Sakarya Mahallesi, 7762 ada, 11 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/497 09.03.2020/07.04.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 809 Ada, 101 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/498 09.03.2020/07.04.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 5402, 5403, 5406, 5406, 5407, 5409, 5408 adalar ve muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 25.02.2020/499 09.03.2020/07.04.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü