Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.12.2014 VE 23.12.2014 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi 3534 ada 2 parselin Özel Sosyal Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 18.12.2014/1474 07.01.2015-06.02.2015 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi 4964 ada 1-2-3-4-5-6 ve 4965 ada 2-3-4-5-7 parsellerin Küçük Sanayi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 18.12.2014/1475 07.01.2015-06.02.2015 Turgut Yalkı
Kestel, Soğuksu 1146 parsele ait 1/5000 Ölçekli NİP (GES) 18.12.2014/1454 07.01.2015-06.02.2015 Nevin Demirel
İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 211 Ada, 5 Parsel’in “İbadet Yeri Alanı”na alınmasına ilişkin “1/5000 ölçekli Yeniceköy Nazım İmar Planı Revizyonu” değişikliği 18.12.2014/1471 07.01.2015-06.02.2015 Turgut Yalkı
İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 918 Parsel ve 1769 ada, 1 Parselin “Sanayi Alanı”na alınmasına ilişkin “1/25.000 Ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişikliği 18.12.2014/1470 07.01.2015-06.02.2015 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1364 Ada, 3 Parsel’in “350 kişi/ha Yoğunluklu Konut Alanı, Tali İş Merkezi, Parklar ve Dinlenme Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve “Konut Alanı, Ticaret+Konut Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı plan değişiklikleri 18.12.2014/1476 07.01.2015-06.02.2015 Saim Leloğlu
Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 Ada, 24 Parsel’in “Tarımsal Depolama Alanı (Soğuk Hava Deposu)’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 18.12.2014/1549 07.01.2015-06.02.2015 Turgut Yalkı
Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 102 ada, 11 ve 12 sayılı parsellerin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 18.12.2014/1477 07.01.2015-06.02.2015 Turgut Yalkı
Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 281 ada 7 parsel “Eğitim Alanına” ilişkin Gürsu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, ve “İlkokul Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.12.2014/1574 07.01.2015-06.02.2015 Saim Leloğlu
Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, H22b02d pafta, 76 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.12.2014/1572 07.01.2015-06.02.2015 Işın ÇUBUKÇU
Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 280 ada, 19-183 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.12.2014/1573 07.01.2015-06.02.2015 Sayim TEMEL
Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parsele ilişkin 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği 18.12.2014/15550 07.01.2015-06.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik ilçesi, Hisar mahallesi,195 ada, 21,25,30,46,49,50 parselleri kapsayan alanda yol aksının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 23.12.2014/1577 07.01.2015-06.02.2015 Gülay Bozkurt
Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, H22a21a4c Pafta, 4981 ada, 7 parseldeki 4607m²lik Park Alanının aynı parselde 4669 m² olarak yer değiştirilmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 18.12.2014/1479 07.01.2015-06.02.2015 Saim Leloğlu
Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 350 ada, 12 parselin Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.12.2014/1461 07.01.2015-06.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1318 ada, 1 parseldeki İlkokul Alanı, Yeşil Alanlar ve Otopark Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.12.2014/1462 07.01.2015-06.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Fidyekızık Mahallesi, 4172 ada, 21-27-28-29 parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.12.2014/1463 07.01.2015-06.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yenişehir İlçesi, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri değişikliği 18.12.2014/1459 07.01.2015-06.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi Gencali Mah. 04-0-1 parselde Engürücük Dere Yatağı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 18.12.2014/1458 07.01.2015-06.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi 21 parsel, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği 23.12.2014/1574 07.01.2015-06.02.2015 Saim Leloğlu
Gemlik ilçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 223 ada, 12 parsel, 221, 222 adaları kapsayacak şekilde Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 23.12.2014/1576 07.01.2015-06.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 162 ada, 72,76,76 ve 79 nolu parsellerin Otel Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.12.2014/1457 07.01.2015-06.02.2015 Saim Leloğlu
Keles İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askı itirazlarına ilişkin yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.12.2014/1473 07.01.2015-06.02.2015