Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 20.05.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada 6 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 20.05.2020/733 08.06.2020-07.07.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada 38 sayılı parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 20.05.2020/735 08.06.2020-07.07.2020 Turgut YALKI
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, Muhtelif Parsellerde Onaylı BHA ve İdari Tesis Alanı Düzenlemesine Ait Askı İtirazı İle Yeni Adliye Kavşağı Tasarım Projesi Ve Yan Yol Bağlantılarının Birlikte Onaylandığı Düzenlemelere Ait Yeniden Yapılan Askı İtirazına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20.05.2020/726 08.06.2020-07.07.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 623 ada 6 sayılı parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 20.05.2020/732 08.06.2020-07.07.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 20.05.2020/734 08.06.2020-07.07.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 376 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 20.05.2020/737 08.06.2020-07.07.2020 Turgut YALKI
Nilüfer, Osmangazi İlçeleri, Acemler Kavşağı Ve Bağlantı Yolları Projesi Kapsamında Öngörülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 20.05.2020/729 08.06.2020-07.07.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer, Osmangazi İlçeleri, Acemler Kavşağı Ve Bağlantı Yolları Projesi Kapsamında Öngörülen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 20.05.2020/728 08.06.2020-07.07.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 Ada 1-2-3 Parseller İle 7283 Ada Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 20.05.2020/730 08.06.2020-07.07.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi,3852 Ada,1-2-3 parseller ile 7283 Ada, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.05.2020/731 08.06.2020-07.07.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 Ada, 38 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.05.2020/736 08.06.2020-07.07.2020 Turgut YALKI
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 Ada, 26 Parsele İlişkin 11/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.05.2020/751 08.06.2020-07.07.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, Muhtelif Parsellerde Onaylı BHA ve İdari Tesis Alanı Düzenlemesine Ait Askı İtirazı İle Yeni Adliye Kavşağı Tasarım Projesi Ve Yan Yol Bağlantılarının Birlikte Onaylandığı Düzenlemelere Ait Yeniden Yapılan Askı İtirazına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.05.2020/727 08.06.2020-07.07.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü