Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 28.05.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.(Askı Tarihi 08.06.2018)
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Nilüfer Mahallesi,10291 ada 549 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri 28.05.2018/1349 08.06.2018-08.07.2018 Turgut YALKI