Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.04.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi 2026 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/484 07.05.2013-07.06.2013 07.05.2013-07.06.2013
Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 1151 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/465 07.05.2013-07.06.2013 Turgut Yalkı
Gemlik ilçesi, Umurbey 3667, 3668, 3670, 3671 parsellerin “sosyal tesis alanı (Huzurevi alanı) alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği 18.04.2013/482 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şb. Müd.
Gemlik İlçesi Hisar mah. 195 ada, 27 ve 87 parsellerin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/485 07.05.2013-07.06.2013 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah. 342 ada, 42,36,46,52,53,29,28,8 parsellerin park ve günübirlik turizm tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 18.04.2013/483 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Bağlaraltı Mahallesi, 4144 ada, 2 parselde Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/473 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 86 parselin Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/475 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Yıldırım ilçesi, Tayyereci Mehmet Ali Caddesi- Selçukbey Caddesi yönündeki Tramvay Hattına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği 18.04.2013/476 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Yıldırım ilçesi, Tayyereci Mehmet Ali Caddesi- Selçukbey Caddesi yönündeki Tramvay Hattına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 18.04.2013/477 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 497 ada 2 sayılı parselin Ticaret Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/478 07.05.2013-07.06.2013 Turgut Yalkı
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.09.1999 tarih ve 7379 sayılı kararı ile 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, Erintaş Tepesi Kale ve Gözetleme Kulesi sit alan sınırlarının sayısallaştırma ve kadastral paftalara işlenmesine ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.02.2013 tarih ve 1616 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve sit sınırlarının işlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Planı değişikliği 18.04.2013/468 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi 158 ada; 3 parsel, 154 ada; 6 parsel ve 289 ada; 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/469 07.05.2013-07.06.2013 Yusuf Bayka
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 586 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/463 07.05.2013-07.06.2013 Sayim TEMEL
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 289 ada 21 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/462 07.05.2013-07.06.2013 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 561 ada 5-6-7-8-9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 18.04.2013/461 07.05.2013-07.06.2013 Saim LELOĞLU
Kestel, Vani Mehmet Mah. 325 ada 38,200 ve 201 nolu parsellerin Su deposu ve Koruma Alanı olmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Kestel NİP değ ve 1/1000 Ölçekli UİP değ. 18.04.2013/479 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müd
Osmangazi İlçesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, H22a22a ve H22a22b Paftalar; 7780 Ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-2728-29-30-31-32 Parseller’e ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği 18.04.2013/459 07.05.2013-07.06.2013 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2309 Ada, 6 Parsel’in, “Turizm Tesis Alanı”na, güneyinde yeşil alan olarak kamuya terk edilmiş olan alanın ise “Parklar ve Dinlenme Alanları”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri 18.04.2013/457 07.05.2013-07.06.2013 Turgut YALKI