Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 23.05.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gemlik İlçesi, 74 ada, 1 parselin dini tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 10.01.2013/44 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü