Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 09.03.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 67, 74 ve 75 parsellerin “Dini Tesis Alanı, Park ve Dinlenme Alanı ve Konut Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı, 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 24.12.2012/1304- 19.01.2012/54 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 5675 Ada, 2-3-4 Parsellerin “Sosyo Kültürel Tesis Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı değişiklikleri 24.12.2012/1300 07.05.2013-07.06.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü