Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11.02.2016-16.02.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 3400 ada 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği 16.02.2016/442 03.03.2016-01.04.2016 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi 1977 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nilüfer nazım imar planı değişikliği 11.02.2016/330 03.03.2016-01.04.2016 Saim Leloğlu
Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi 217 ada 1 ve 2 sayılı parseller ile çevresi “Belediye Hizmet Alanı” 1/1000 Ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.02.2016/446 03.03.2016-01.04.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Güzelyalı Siteler Mahallesi, H21b14d3d, H21b14d4c pafta, 1944 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 16.02.2016/444 03.03.2016-01.04.2016 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi,3853 ada 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2016/439 03.03.2016-01.04.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi,3853 ada 2-5 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliği 16.02.2016/440 03.03.2016-01.04.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mah. 3131 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklikleri 11.02.2016/313 03.03.2016-01.04.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 1227 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/335 03.03.2016-01.04.2016 8 Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 1227 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/335 03.03.2016-01.04.2016 Turgut Yalkı
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 184 ada, 8, 9, 21, 34, 25, 31 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/336 03.03.2016-01.04.2016 Turgut Yalkı
Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1232 ada,1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/337 03.03.2016-01.04.2016 Esin Mıhçı
İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde yer alan Sanayi Alanları’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Bursa İnegöl-Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi” yeri olarak sınırlarının kesinleştirilmesinden dolayı “Islah Organize Sanayi Bölgesi”ne ilişkin hazırlanan “1/5000 Ölçekli İnegöl-Yenice (Bursa) Islah Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı” 11.02.2016/334 03.03.2016-01.04.2016 Turgut Yalkı
İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde 1063 ve 1068 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici “Park ve Dinlenme Alanı”na ve 1060 ada, 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/333 03.03.2016-01.04.2016 Turgut Yalkı 11.02.2016/333 03.03.2016-01.04.2016 Turgut Yalkı
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Yalova Yolu Güzergahı U.İ.P. Kapsamında Fatih Mahallesi,984 Ada, 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Yaklaşma Mesafesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/310 03.03.2016-01.04.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2015 gün ve 388 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 189 ada, muhtelif parsellerin Otopark Alanı’ na alınması işlemine karşı açılan davaya ait, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2015/613 E. ve 19.11.2015 tarihli “dava konusu işlemin iptaline” kararı gereği; söz konusu sahanın yeniden B-2 Bitişik Nizam Konut Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/318 03.03.2016-01.04.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, 258 Ada, 724 parselin “Akaryakıt İstasyonu + Ticaret Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2016/443 03.03.2016-01.04.2016 Yusuf BAYKA
Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 507 ada, 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Rev. Nazım İmar Planı Değ. 16.02.2016/445 03.03.2016-01.04.2016 Sayim TEMEL
Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, Kaynarca Su Kaynağı alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Rev. Nazım İmar Planı Değ. 11.02.2016/345 03.03.2016-01.04.2016 Sayim TEMEL