Bursa İmar Plan Degisiklikleri

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA 18.10.2012 TARİHİNDE ONAYLANAN BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, ULUDAĞ MİLLİ PARKI ÇOBANKAYA MEVKİİ VE KARABELEN MEVKİİ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI İLANI

Aşağıda belirtilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Uludağ Milli Parkı Çobankaya Mevkii ve Karabelen Mevkii 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları İlanı 18.10.2012 05.12.2012 07.01.2013 Osmangazi Belediyesi
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Uludağ Milli Parkı Çobankaya Mevkii ve Karabelen Mevkii 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları İlanı 18.10.2012 05.12.2012 07.01.2013 Osmangazi Belediyesi