Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 20.05.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Atatürk Stadyumu ve Çevresini kapsayan Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/5000 Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 20.05.5014/518 05.06.2014-07.07.2014 Hasan Şahintürk
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Atatürk Stadyumu ve Çevresini kapsayan Kentsel Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı 20.05.5014/518 05.06.2014-07.07.2014 Hasan Şahintürk