Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 18.07.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, Myrleia Antik Kenti 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında sınır değişikliğine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2012/1071 06.08.201306.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü