Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 25.04.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI (29 Mayıs askı tarihli)

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 579 ada 2 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 25.04.2018/1242 29.05.2018-29.06.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3787 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.04.2018/1281 29.05.2018- 29.06.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3787 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.04.2018/1282 29.05.2018- 29.06.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi 4180 ada 40 ve 42 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.04.2018/1222 29.05.2018- 29.06.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190 ada 183 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.04.2018/1226 29.05.2018- 29.06.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.04.2018/1263 29.05.2018- 29.06.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3787 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.04.2018/1283 29.05.2018- 29.06.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü