Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.03.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

26.03.2020 TARİHLİ ve 31080 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7226 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDA DURDURULAN İMAR PLANLARI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN 30.04.2020 TARİH VE 68103 SAYILI YAZISI İLE ASKI SÜREÇLERİNE DEVAM EDİLMİŞTİR. YENİ ASKI TARİHLERİ: 01.05.2020 - 30.05.2020 

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 267 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği 19.03.2020/649 01.05.2020-30.05.2020 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 ada 1 ve 2 parseller, 10589 ada 1 parsel ve 257 ada 54 ve 105 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.03.2020/581 01.05.2020-30.05.2020 Turgut YALKI