Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.02.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, H21c05a pafta, 6080 ada, 2 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2012/161 29.02.2012/29.03.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2010 Tarih ve 149697 sayılı yazısı doğrultusunda, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2336 Ada,, 14-15 parsellerin “Az Yoğunlukta Öneri Konut Alanı”na (200k/ha) alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2012/168 29.02.2012/29.03.2012 Şehir Planlama Şb. Md
Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 6379 ada 1,2,3,4,5,6 parseller ve 6378 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 parsellerin Konut Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 16.02.2012/175 29.02.2012/29.03.2012 Saim LELOĞLU
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 12.12.2011 gün ve 187832 sayılı talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi 1321 ada 1 parselde, B.B.B. Meclisi’nin 13.01.2011/41 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli değişiklikte yer alan Belediye Hizmet Alanı’nın 15 mt. doğuya kaydırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 16.02.2012/172 29.02.2012/29.03.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4858 ada, 5-6 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı değerlendirmesi 16.02.2012/174 29.02.2012/29.03.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanları Bağlantı Yolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 16.02.2012/152 29.02.2012/29.03.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3354/7, 3536/1, 3526/4, 3537/3-5, 3538/1 sayılı ada/parsellerde Özel Eğitim Alanı ve Kreş Alanı’na ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2012/157 29.02.2012/29.03.2012 Saim LELOĞLU
Gürsu İlçesi Kazıklı Köyü 2084 sayılı parsel “Soğuk Hava Deposu” 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2012/153 29.02.2012/29.03.2012 Işın ÇUBUKÇU
Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 904 ada, 1-2 parselin Resmi Kurum Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2012/150 29.02.2012/29.03.2012 Gülay BOZKURT
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (BUSKİ) 12.09.2011 gün ve 958/8648 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 4224 ada 129 parselde Su Deposu oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 17.11.2011/927 01.03.2012/01.04.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d Pafta, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellerin, “Gelişme Konut Alanı”, “ Yeşil Alan”, “Eğitim Tesisleri Alanı (İlköğretim”, “Spor Tesisi Alanı” ve “Teknik Altyapı Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 16.02.2012/167 29.02.2012/29.03.2012 Işın ÇUBUKÇU
Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği 16.02.2012/164 29.02.2012/29.03.2012 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, 3554 ada, 4, 7, 8 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği 16.02.2012/165 29.02.2012/29.03.2012 Turgut YALKI