Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21.06.2018 TARİH ve 26.09.2018 TARİHLİ TOPLANTILARDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi 6083 ada 9 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 26.09.2018/2353 24.10.2018-23.11.2018 Nevin DEMİREL
Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi 2180 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notları Değişikliği 21.06.2018/1747 24.10.2018-23.11.2018 Işın ÇUBUKÇU